กทม.ชวนคนกรุงฯ ร่วมผนึกกำลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 28 มี.ค. นี้

ต้นไม้กรองฝุ่น ต้าน Pm 2.5 เพื่ออากาศที่ดี ไร้มลพิษ
19 March 2020
กทม.จัด Shuttle Bus สาย B1 จากขนส่งสายใต้ใหม่ไป BTS บางหว้า ฟรี!
23 March 2020

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ประเทศไทย) : FEED การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” ในวันที่ 28 มี.ค.63 เวลา 20.30 – 21.30 น. ภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต” พร้อมกับ 188 ประเทศ โดยรณรงค์ให้ปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ปีนี้นับเป็นปีที่ 13 โดยในปี 2562 พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 1,514 เมกกะวัตต์ เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 949 ตัน และคิดเป็นมูลค่า 6.05 ล้านบาท และจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 – 2562 สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ 19,887 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 11,008 ตัน คิดเป็นมูลค่า 70.83 ล้านบาท สำหรับในปีนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันที่ 28 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. สำหรับจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 5 สถานที่หลัก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 และภูเขาทอง (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร) พร้อมเชิญชวนร่วมมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันเปลี่ยนโลกในวันนี้

สำหรับในปี 2563 หลายประเทศประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลประกาศแจ้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค กรุงเทพมหานครและเครือข่ายจึงมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน โดยจะไม่รวมคนจำนวนมาก และเน้นขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ส่วนกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 จะจัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Event เน้นประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมและภาพบรรยากาศทั่วโลก นอกจากนี้ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้รณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการเจ้าของอาคาร สถานที่ ร่วมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์อีก 126 แห่ง และยังมีอาคารบ้านเรือนในถนน 87 สาย จะพร้อมใจกันร่วมปิดไฟลดใช้พลังงานในวันดังกล่าวด้วย

ความร่วมมือประชาชนในกรุงเทพมหานคร รวมพลังพร้อมใจกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น รวมถึงวิธีอื่น ๆ ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือกิจกรรมที่สื่อถึง Earth Hour สร้างกระแสในการร่วมกันประหยัดพลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากเป็นการจะช่วยประหยัดค่าไฟภายในบ้านแล้ว ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดพลังงาน ประหยัดงบประมาณ และช่วยรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และหากทุกคนร่วมมือกันทำต่อเนื่องในทุกที่ทุกเวลา จนเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวัน จะช่วยผลักดันให้การลดใช้พลังงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อน

ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียวร่วมกัน  คลิก : www.prbangkok.com/BKK-GREENCITY

 

Comments are closed.