กทม. ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2020)

กทม.จัด Shuttle Bus สาย B1 จากขนส่งสายใต้ใหม่ไป BTS บางหว้า ฟรี!
23 March 2020
30 ไอเดียง๊าย..ง่าย..ที่คุณทำได้! เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่ขึ้น
25 March 2020

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานคร  องค์กร WWF ประเทศไทย  และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) :FEED ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ  1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour)” พร้อมกับ 188 ประเทศ ปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ในปี 2562 พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 1,514 เมกกะวัตต์ เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 949 ตัน และคิดเป็นมูลค่า 6.05 ล้านบาท และจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 – 2562 สามารถลดกระแสไฟฟ้าได้ 19,887 เมกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  11,008 ตัน คิดเป็นมูลค่า 70.83 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย และมูลนิธิ FEED ประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม  “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต” ในวันเสาร์ที่     28 มีนาคม 2563 ด้วยการรณรงค์ผู้ประกอบการ  ร้านค้า และประชาชนลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น         ไฟประดับ  ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา  การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. โดยเชิญชวนร่วมแชร์การมีส่วนร่วมกิจกรรม ด้วยการติด แฮชแท็ก คำว่า #connect2earth หรือ#ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต หรือ #VoiceforThePlanet เพื่อร่วมกันเปลี่ยนโลกในวันนี้

สำหรับในปีนี้ หลาย ๆ ประเทศประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลประกาศแจ้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค กรุงเทพมหานครและเครือข่ายจึงมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลด   โลกร้อน โดยจะไม่รวมคนจำนวนมาก และเน้นขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ส่วนกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Event เน้นประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้นำทางความคิดในสังคมออนไลน์ เช่น ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง เชิญชวนประชาชน และแฟนเพจรณรงค์ปิดไฟและลดใช้พลังงาน ก่อนวันงานเป็นเวลา 7 วัน โดยแฟนเพจที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจากเพจที่ร่วมรณรงค์ และตลอดวันที่ 28 มีนาคม 2563 จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม   ทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยไฮไลต์จะอยู่ที่เวลา 20.00น. เป็นการไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเชิญชวนลูกเพจร่วมกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊คของกรุงเทพมหานคร เพจเฟสบุ๊คของ WWF ประเทศไทย และเพจเฟสบุ๊คของดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง และผู้นำทางความคิดในสังคมออนไลน์ ก่อนนำเข้าสู่กิจกรรมปิดไฟ          1 ชั่วโมง ในเวลา 20.30 – 21.30 น. โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชน       ร่วมกิจกรรม พร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมและภาพบรรยากาศทั่วโลก โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ https://www.facebook.com/events/190354698929100/ 

สำหรับจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 5 สถานที่หลัก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เสาชิงช้า  สะพานพระราม 8  และภูเขาทอง  (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร) นอกจากนี้ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้รณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการเจ้าของอาคาร สถานที่ ร่วมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์อีก 126 แห่ง และยังมีอาคารบ้านเรือนในถนน 87 สาย จะพร้อมใจกันร่วมปิดไฟลดใช้พลังงานในวันดังกล่าวด้วย

กรุงเทพมหานครรวมถึงทุกภาคส่วน มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (COVID-19) ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งพี่น้องประชาชนในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะให้ความร่วมมือรวมพลังพร้อมใจกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น รวมถึงวิธีอื่น ๆ ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือกิจกรรมที่สื่อถึง Earth Hour เพื่อสร้างกระแสในสังคมให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่จะกระเพื่อมเหมือนกระแสน้ำขยายไปสู่สังคมในวงกว้าง ที่เห็นเป็นรูปธรรมนอกจากเป็นการจะช่วยประหยัด ค่าไฟภายในบ้านแล้ว ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดพลังงาน ประหยัดงบประมาณ และช่วยรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถ้าเราทุกคนร่วมมือกันทำต่อเนื่องในทุกที่ทุกเวลา จนเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวัน จะช่วยผลักดันให้การลดใช้พลังงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อน และขอให้ถือเป็นคำมั่นของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันตลอดไป

ด้วยความร่วมมือขององค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ที่สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมและเสื้อรณรงค์ รวมถึงการไฟฟ้านครหลวง      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สนับสนุนการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายทุกท่านที่สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อขององค์กร และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทุกคน ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้ร่วมกันแสดงพลังลดภาวะโลกร้อน โดยพร้อมใจกัน ปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่ 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่งพร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก            ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันโอบกอดโลกด้วยความรัก เพราะโลกคือ “บ้าน” หลังเดียวของมวลมนุษยชาติทุกคน มาช่วยกันปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต

 

ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียวร่วมกัน  คลิก : www.prbangkok.com/BKK-GREENCITY

Comments are closed.